CENNÍK
Interná ambulancia NEMÁ uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami.
Služba   EUR  
Interné vyšetrenie - vstupné, bez odberov krvi 40,00
Interné vyšetrenie - kontrolné 20,00
Interné vyšetrenie - predoperačné vrátane EKG bez odberov krvi 40,00
Ober krvi (výkon) + cena podľa platného cenníka laboratória 10,00
Vyšetrenie EKG s popisom 15,00
Oznamy Aktuálne informácie, dovolenka, zmeny ... Viac ... Kontaktujte nás Telefonicky a e-mailom sme Vám k dispozícii denne
v riadnych ordinačných hodinách.
Domov O nás Ordinačné hodiny Cenník Kontakt
ALmedi, s.r.o. - MUDr. Andrea Lukšicová