CENNÍK
Interná ambulancia NEMÁ uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami.
Služba   EUR  
Komplexné vstupné interné vyšetrenie 20,00
Kontrolné interné vyšetrenie 13,00
Interné predoperačné vyšetrenie vrátane EKG bez odberov krvi 20,00
Ober krvi - podľa platného cenníka laboratória
Interné predoperačné vyšetrenie pre pacientov kapitovaných v našom zariadení 15,00
Vyšetrenie EKG s popisom na odporučenie lekára 5,00
Vyšetrenie EKG s popisom na vlastnú žiadosť 8,50
Oznamy Aktuálne informácie, dovolenka, zmeny ... Viac ... Kontaktujte nás Telefonicky a e-mailom sme Vám k dispozícii denne
v riadnych ordinačných hodinách.
Domov O nás Ordinačné hodiny Cenník Kontakt
ALmedi, s.r.o. - MUDr. Andrea Lukšicová