CENNÍK
Služba   EUR  
Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna) 10,00
Prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu 10,00
Lekársky posudok na vedenie motorového vozidla, plavidla 10,00
Lekársky posudok na vedenie motorového vozidla, plavidla – dôchodca 6,00
Lekársky posudok pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 30,00
Lekársky posudok pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ) 4,00
Lekársky posudok pred nástupom na špecializačný kurz 10,00
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 10,00
Lekárske vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť pacienta (šport, kozmetické účely a pod.) 10,00
Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 15,00
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod. 5,00
EKG a popis na vlastnú žiadosť pacienta pre účely nehradené ZP 8,50
Vyšetrenie skrytého krvácania – FOB test na vlastnú žiadosť pacienta 5,00
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť 20,00
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana 20,00
Preventívna prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej ZP) 20,00
Oznamy Aktuálne informácie, dovolenka, zmeny ... Viac ... Kontaktujte nás Telefonicky a e-mailom sme Vám k dispozícii denne
v riadnych ordinačných hodinách.
Domov O nás Ordinačné hodiny Cenník Kontakt
ALmedi, s.r.o. - MUDr. Andrea Lukšicová